Vloedmodel
pakket Mount St Helens
pakket Mount St Helens
Vakken in de Ark
Vakken in de Ark
Laagvorming door stroming
Laagvorming door stroming
De zondvloed (John Martin, 1834)
De zondvloed (John Martin, 1834)
Reikwijdte ijstijd
Reikwijdte ijstijd

Zondvloedmodellen

Als er werkelijk een wereldwijde vloed heeft plaats gevonden, dan is het goed om na te denken over de reikwijdte daarvan (welke aardlagen zijn erdoor gevormd) en over de processen die hierbij een rol hebben gespeeld.

Het lijkt logisch om hierbij een belangrijke rol toe te kennen aan kosmische gebeurtenissen: de impact van meteorieten en/of kometen. Ook in de lange-tijd-geologie gaat men nu algemeen uit van de impact van tenminste één grote meteoriet (op land) en een komeet (in zee).

Wereldwijde vloed

Veel waarnemingen ondersteunen het idee van een wereldwijde vloed, die de meeste aardlagen heeft gevormd. De meeste lagen zijn onder water gevormd, bijvoorbeeld. En weten dat metersdikke lagen heel snel kunnen ontstaan - zoals na de uitbarsting van de Mount St. Helens in 1980. 

Er zijn door zondvloedgeologen verschillende modellen geopperd en het is niet eenvoudig om te beslissen welke de juiste is. De schaal van deze gebeurtenissen is ook zoveel groter dan waar wij mee zijn vertrouwd. Ook weten we niet zeker welke lagen bij deze catastrofe zijn gevormd en welke van later datum zijn.

Opmerkelijk is dat het zogenaamde Pre-Cambrium compacte rost is die door een enorme bulldozer lijkt te zijn afgeschaafd - en vrijwel geen fossielen bevat (alleen bacteriën en algen: die bacteriën zijn trouwens 'dezelfde' die we nu nog aantreffen). Hans Hoogerduijn legt uit hoe dat volgens hem komt (zie link 2 hiernaast) - en dat past aardig in onderstaand plaatje. Let wel: veel is nog onduidelijk en zondvloedgeologen discussiëren nog volop - o.a. over hoe het gegaan moet zijn.


Eén voorbeeld

Het zou bijvoorbeeld als volgt kunnen zijn gegaan:

 1. Een kosmische ramp met de inslag van een meteoriet en/of een komeet vormt de inleiding van alles
 2. Mega-tsunamis, een omhoog komende zeebodem (opengereten door de inslagen) en zinkende continenten veroorzaken een geweldige overstroming
 3. Aanhoudende regens, ook veroorzaakt door verhitte oceanen, veroorzaken aardverschuivingen en modderlawines
 4. Hele ecosystemen worden ontworteld en elders gedeponeerd
 5. Hoe lager het ecosysteem, hoe lager het in de afzettingen terecht komt (diepzee, kustwateren, kustlijn, lagere hellingen, etcetera)
 6. Hoe dikker de pakketten afzettingen, hoe hoger de druk op delagen, waardoor fossielen, kolen en olie sneller gevormd kunnen worden (hoge temperaturen spelen hierbij soms ook een rol)
 7. Het afkoelen van de zeebodem doet de balans weer verschuiven: de bodem zakt weer en de continenten sijgen weer; nieuwe bergruggen en heel diepe troggen worden gevormd
 8. Continentendrift zou het resultaat kunnen zijn van snelle gelogische processen (inclusief vulkaan-uitbarstingen)
 9. Een ijstijd volgt vanwege de warme oceanen en de koude polen (vriesvak-effect)

Nieuwe links in de lijst hieronder zijn:

Maart: nummer 1 en 2

April: nummer 16, 17 en 18.


Links:

 1. Een interview met een geolooog die onderzoek doet naar de zondvloed
 2. Het verhaal van Hans Hoogerduijn over aardlagen.
 3. Download een uitgebreid verhaal over de De Hydroplaat Theorie
 4. Zoutformaties roepen vragen op, ook de kilometersdikke lagen onder Nederland
 5. De Grand Canyon ziet er net zo uit als op de foto rechtsboven: wat is hier gebeurd?
 6. Over C-14 dateringen: C-14 hoe werkt het, C-14 volgens Meijer, C-14 ter discussie en debat over C-14
 7. Stierven dinos door een meteorietinslag of door een overstroming?
 8. Meer over dinosauriers: ouderdom1, ouderdom2, ouderdom3, dino in de bijbel en het dinotijdperk voorbij.
 9. Lees hier over een andere gedachte over ijstijden
 10. Een verrassende theorie over groene zeeën ...
 11. Hoe verspreiden planten en dieren zich na de vloed?
 12. Meer over de catastrofale platentektoniek en de vorming van diamanten
 13. Geomorfologie als stille getuige van de zondvloed.
 14. Over roofdieren na de vloed.
 15. Vijf uitdagingen voor creationistische geologie.
 16. Mart-Jan Paul over Bijbelse argumenten voor een wereldwijde vloed.
 17. Jan Rein de Wit over geologische argumenten voor een wereldwijde vloed
 18. Wereldwijd zijn er vloedlegenden ...