Bijbel en oorsprong
libelle
bijbelstudie 2
andromeda
schepping adam1
The_Felidae

Bijbel en oorsprong

De natuurwetenschap heeft grenzen en kan over de oorsprong van de materie en het leven niet zoveel zeggen. De wetten die wij hebben ontdekt in de schepping gaan allemaal over een bestaande toestand en niets over het ontstaan van de materie. Zo kennen we een wet van behoud van materie en energie: die past helemaal niet bij het ontstaan ervan.

Het is dus helemaal niet zo vreemd om te rade te gaan bij Degene die er echt bij was toen alles ontstond: de Schepper.

De Bijbel informeert ons over het begin en doet dat zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Dat wij daarvan niet alles begrijpen, is vrij logisch: ons verstand is beperkt - anders dan dat van de Schepper. Die almachtige God kan ons heel goed vertellen hoe het allemaal begon - en ook hoe en waarom het zo fout is gegaan.


Een aantal vragen op een rij

Verschillende zaken spelen een rol als we willen nadenken over de verhouding tussen de Bijbel en de (natuur)wetenschap, o.a.:

 • Hoe lezen we de Bijbel? Welke genres zijn er, is Genesis historisch?
 • Wat vertelt het Oude Testament aan ons over de Schepping en over God?
 • Wat is het getuigenis van de Heer Jezus over het eerste begin?
 • Wat vertellen de apostelen ons hierover?
 • Welke effecten heeft als we Genesis 1-11 niet historisch lezen?

In verschillende artikelen wordt daar dieper op ingegaan (zie de links), op deze pagina staan enkele hoofdlijnen.

Gelukkig zij die niet gezien hebben en toch geloven (Johannes 20:29)

Wat maakt het uit?

Waarom is het zo belangrijk Genesis 1-11 als echt gebeurd beschouwen? Wat is er tegen om het niet te doen, te denken dat schepping door evolutie plaats vond?

 • We hebben het hele getuigenis van de Bijbel tegen ons.
 • God is betrouwbaar: dat blijkt uit Zijn handelen en uit Zijn spreken. Als we Hem niet kunnen vertrouwen m.b.t. het begin, hoe dan verder nog?
 • Als Hij de mens niet geschapen heeft zoals in Gen.1+2 maar uit een groep mensen heeft uitgekozen (zoals Hij dat bij Abraham ook deed): waarom heeft Hij dat dan niet tegen ons gezegd? Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?
 • Als de theïstisch evolutionisten gelijk hebben, hebben alle gelovigen (Joden en Christenen) het al die eeuwen fout gehad. Hebben we echt theologen nodig om dit te begrijpen? Zijn wij allemaal zo dom geweest?
 • De trits schepping-zondeval-verlossing verliest zijn betekenis als de eerste twee niet echt hebben plaatsgevonden.
 • God overziet aan het einde van de scheppingsweek Zijn hele werk en zegt dat het zeer goed was. Dat past niet bij een evolutieproces met vanaf het begin dood en strijd om het bestaan. Die laatste twee zijn er pas gekomen na de zondeval - niet daarvoor.
 • De schepping vindt volgens de Bijbel plaats door te spreken (momentaan). Hoewel in de Bijbel genoeg processen zijn te zien, geldt dat voor de schepping zeker niet.
 • De Bijbel grondt huwelijk, de komst van de Messias en de toekomst heel duidelijk in de eerste hoofdstukken van Genesis. Als we het begin niet letterlijk moeten lezen, waarom het einde dan wel?
 • De aardlagen getuigen voor een groot deel van Gods oordeel. De zondvloed wijst op het komende oordeel. Dat ontkennen we als we de vloed ontkennen. Een lokale vloed maakt God tot een leugenaar, want Hij heeft beloofd dat zoiets nooit meer zal gebeuren (Gen.9:9,10).
 • Het is opvallend hoe oneens de alternatieve lezers het zijn en hoe mager hun exegese is ...

Meer pagina's hierover

Deze pagina vertelt de basics. Sub-pagina's (zie menu) gaan over het perspectief van de Bijbelschrijvers, Genres in de Bijbel en over wat de Bijbel zelf zegt.. BioLogos? en Bouwplan zijn meer wetenschappelijk - zie ook Oorsprong (met vijf subpagina's) en Aardlagen.

Zie ook de links, de aanbevolen boeken en de lezing van Mart-Jan Paul op 12 april 2022 hieronder..

De schepping van Adam door Michelangelo in de Sixtijnse kapel

Links:

 1. Over Gods grootheid in de Schepping (vanuit Rom.1)
 2. Psalm 33 zegt het: Hij sprak en het was er!
 3. Een artikel over de houding van een christen in de wetenschap: In de voetsporen van Kepler.
 4. Genesis is het basisboek voor de rest van de Bijbel - juist als het gaat over oorsprongsvragen.
 5. Een artikel uit het RD ver hoe kerkvaders over evolutie dachten en een uitgebreider artikel daarover van prof. Benno Zuiddam.
 6. Is evolutie meer ideologie dan theorie?
 7. Alle volken geloofden ooit in één God!
 8. De klassieke vraag: wat is waarheid?
 9. Studie van relevante Bijbelgedeelten op creabel.be
 10. Bespreking van "En de Aarde bracht voort" (Gijsbert v.d. Brink) en "The Quest for the historical Adam" (William VanDodewaard).
 11. Bespreking van Oorspronkelijk (Mart Jan Paul) en Adam, waar ben je (Willem J. Ouweneel)

Aanbevolen boeken:

 1. Oorspronkelijk (Mart Jan Paul)
 2. Waar komen wij vandaan is de eenvoudiger versie
 3. Adam, waar ben je? (Willem J. Ouweneel)
 4. In de voetsporen van Kepler (Kees Fieggen)
 5. Should Christians embrace evolution? (onder redactie van Norman C. Nevin)