Oorsprong
Geloven atheïsten in wonderen?
Geloven atheïsten in wonderen?
andromeda
andromeda
archeopterix
archeopterix

Oorsprong

Vooral bij het zoeken naar de oorsprong van het leven en het heelal  komen we aan de grenzen van de wetenschap. Maar we willen nu eenmaal weten waar we vandaan komen. Veel mensen willen God daarbij graag buiten beschouwing laten. Maar als Hij bestaat en de Schepper is, dan weet Hij er natuurlijk veel meer van dan wij ooit te weten kunnen komen. Vooronderstellingen zijn in deze discussie heel belangrijk (zie het schema hiernaast): niemand kijkt blanco naar de wetenschappelijke gegevens

Het fundamentele probleem

Onze natuurwetenschap is beperkt omdat het bewijzen nodig heeft: we werken met waarnemingen en herhaalbare experimenten. Een groot deel van ons onderzoek naar oorsprong (zoals paleontologie) is historische wetenschap (zie ook Wetenschap). 

Met experimenten proberen we theorieën te ondersteunen, die lang niet altijd als vanzelf uit de waarnemingen volgen. Nogal vaak is de theorie er voordat er ondersteunende waarnemingen of experimenten zijn. Dat gold voor het model van Copernicus en ook de relativiteitstheorie van Einstein. Een theorie of model moet zo goed mogelijk de bekende feiten verklaren – tot er een andere theorie komt die dat beter doet. Wetenschap is mensen-werk en ook daarom is wetenschappelijke waarheid op z’n best voorlopige waarheid. 

De moderne natuurwetenschap is er mede gekomen dankzij het werk van christen-wetenschappers die onbekommerd onderzoek deden en toch vasthielden aan wat God in zijn Woord zegt. Voor hen is de schepping door Gods Woord tot stand gekomen: ‘Hij sprak en het was er’ (Ps.33:9). Het zichtbare is daarbij niet ontstaan uit het waarneembare (zie Hebr.11:3). De bijzondere scheppingsdagen lenen zich niet voor gewoon wetenschap-pelijk onderzoek. We zien alleen de resultaten van dat scheppingswerk – en niet eens compleet omdat er soorten zijn uitgestorven en er een wereldwijde vloed is geweest.

Splash of Milk

If the solar system was brought about by an accidental collision, then the appearance of organic life on this planet was also an accident, and the whole evolution of Man was an accident too. If so, then all our present thoughts are mere accidents - the accidental by-product of the movement of atoms. And this holds for the thoughts of the materialists and astronomers as well as for anyone else’s. But if their thoughts - i.e., of Materialism and Astronomy - are merely accidental by-products, why should we believe them to be true? I see no reason for believing that one accident should be able to give me a correct account of all the other accidents. It’s like expecting that the accidental shape taken by the splash when you upset a milk-jug should give you a correct account of how the jug was made and why it was upset.

C.S. Lewis

Wees voorzichtig met alle informatie die er te vinden is - het kan tekort schieten, acherhaald zijn, bevooroordeeld, .... het gebruik van verschillende bronnen kan helpen. Denk niet dat creationisten het altijd overal over eens zijn - sta open en vergelijk ...

Meer pagina's hierover

Deze pagina vormt de inleiding op een aantal sub-pagina's (zie menu hierboven). Kijk ook naar Aardlagen (met sub-pagina's over fossielen en over de zondvloed) en Bijbel en oorsprong (met ook sub-pagina's over de argumenten die vanuit BioLogos voor theïstische evolutie worden gegeven).

Het is belangrijk om te beseffen dat je opvattingen over veel zaken van twee kanten worden gevormd en dat er in principe twee manieren zijn om tegen de vragen over oorsprong aan te kijken: of alle organismen zijn onderling verwant (en dan kun je een stamboom van het leven opstellen) of ze zijn alleen verwant binnen een basistype.

Zie daarvoor mijn boek en sub-pagina Soorten.

Algemene links:

 1. De website van het Logos instituut bevat veel materiaal
 2. Geloven atheïsten in wonderen? Vijf voorbeelden.
 3. Weet is een prachtig tijdschrift - de website heeft een archief
 4. Kijk ook eens op scheppingofevolutie.nl
 5. Wikipedia over evolutie en over creationisme
 6. Artikel uit Focus: Schepping uit het niets - of via evolutie?
 7. Ben je benieuwd hoe kerkvaders over evolutie dachten?
 8. Is evolutie meer ideologie dan theorie?
 9. De klassieke vraag: wat is waarheid?
 10. 21 redenen voor een jonge aarde.
 11. De blog waarom schepping? bevat veel (kortere) artikelen
 12. Michael Behe heeft een uitgebreide webpagina over intelligent design 
 13. De Dutch page van creation.com bevat vertaalde artikelen
 14. Op de Engelse pagina's (Origins) vind je meer links