Kepler-NE
Coronavirussen en schepping
Coronavirussen en schepping
De unieke mens
De unieke mens
DNA getuigt tegen evolutie
DNA getuigt tegen evolutie
argumenten tegen theïstische evolutie
argumenten tegen theïstische evolutie
De unieke informatiecode
De unieke informatiecode
is er een crisis in reproduceerbaarheid?
is er een crisis in reproduceerbaarheid?
de complexe cel is ontworpen
de complexe cel is ontworpen
snelle aardlaagvorming is mogelijk
snelle aardlaagvorming is mogelijk
Hoe weten we dat de Aarde niet plat is?
Hoe weten we dat de Aarde niet plat is?
Moleculaire machines in de cel
Moleculaire machines in de cel
wonder van de metamorfose
wonder van de metamorfose
Zien we alles real-time?
Zien we alles real-time?

Kepler is een wetenschapper

uit de 16e/17e eeuw

Volgens sommigen was hij een belangrijke grondlegger van de moderne wetenschap


Opmerkelijk is zijn houding als wetenschapper:

hij had ontzag voor de feiten die hij waarnam - maar meer nog voor de Schepper


Kepler wilde met zijn werk God eren en ontdekken hoe Hij de wereld had gemaakt.

Welkom op de Kepler site

De mens is creatief. Adam gaf namen aan alle dieren en moest de Hof bewerken en bewaren. De schepping hoefde niet helemaal hetzelfde te blijven. Voedingsgewassen, gereedschappen, bouwmaterialen, het wiel en in de laatste jaren ruimtevaart, computers en biotechnologie: steeds meer zijn wetenschap en techniek een rol gaan spelen en soms rijzen er vragen: móet dit wel?

Hoe werkt wetenschap eigenlijk? Wat wordt er bedoeld, als er staat “wetenschappelijk bewezen"?

Daarnaast zijn er vragen over waar we vandaan komen, vragen naar de oorsprong - en de antwoorden daarop hebben veel te maken met de grenzen van de wetenschap.

Wat zegt de Bijbel over de vragen rond oorsprong?

Deze website geeft uitleg en informatie over deze onderwerpen, met veel links. Vragen kunnen via de mail worden gesteld.


Deze site is ook goed toegankelijk op de smartphone!

Logos instituut :

 1. Volg het nieuws over schepping en wetenschap op logos.nl.
 2. Als mede-auteur heb ik daar een eigen pagina, waar al mijn bijdragen te vinden zijn, waaronder een serie lezingen die in Dokkum zijn gehouden en op Youtube worden gepubliceerd. Onder 'wat is nieuw' staat de link naar de laatste lezing.
 3. Zie ook oorsprong.info - de site van Jan van Meerten.

Logos congres februari 2021 :

 1. Achteraf zijn de lezingen te bekijkenvia www.logos.nl/congres21
 2. Mijn eigen lezing was over de uniciteit van de mens.

Wat is nieuw / hot topics

De illustraties linksboven zijn voorzien van links voor nieuwe inhoud en hot topics. Verder aandacht voor:

 • De pagina Heelal is vernieuwd: er zijn nu twee sub-pagina's over het ontstaan van het heelal: Heelal 1 en Heelal 2 (die legt het idee van Jason Lisle uit).
 • De Mens is uniek en heeft een aparte pagina gekregen - met sub-pagina's (deels in voorbereiding). 
 • Genesis is het basisboek van de Bijbel: een serie van 13 video's over Genesis 1-11 op Youtube, zie: playlist Genesis. Hier worden Bijbelse basisprincipes en wetenschappelijke vragen besproken .
 • Een nieuwe pagina - over de complexe cel inclusief een verwijzing naar een schakelaar in bacteriën die gebruik maakt van quantum mechanica
 • Op die pagina aandacht voor wonderlijke, maar o zo belangrijke moleculaire machines. Zie daar ook 'The inner life of the cell'.
 • Een artikel over de scheikundige onmogelijkheden bij het spontaan onstaan van leven

Mijn andere sites:

 1. Bijbel-studies.nl: bevat artikelen en opnames van lezingen over Bijbelse onderwerpen.
 2. Kepler-boeken.nl: de site van de kleine uitgeverij waar boeken van mij zijn verschenen

In de voetsporen van Kepler

Dit boek over wetenschap (wat is het, hoe werkt het, wat zijn de beperkingen ervan) en vragen rond de oorsprong van hemel, aarde en mens (zowel bekeken vanuit de wetenschap als vanuit de Bijbel) is verschenen op 21 mei 2016. Deze website geeft extra informatie en nuttige links als aanvulling op dit boek. Andersom gaat het boek op de meeste zaken uitgebreider en grondiger in: aanbevolen! 

De tweede druk is helemaal herzien en uitgebreid - zie Kepler-boeken.nl.

IETS MEER OVER MEZELF

Na een studie Milieuhygiene in Wageningen heb ik 41 jaar lang lesgegeven in biologie en natuurwetenschappen.

Daarnaast heb ik me intensief beziggehouden met de studie van Gods Woord.

Op beide terreinen houd ik af en toe lezingen en publiceer ik artikelen (in Focus op de Bijbel en op Logos.nl) en enkele boeken. 

Ook bezoek ik de laatste jaren af en toe India (samen met Gerard Hoddenbagh) om de gelovigen te ondersteunen met het Woord.