BioLogos
Darwins eerste stamboom
Darwins eerste stamboom
skeletten mens en vogel
skeletten mens en vogel
evolutiestamboom
evolutiestamboom

BioLogos - logisch?

Een aantal theologen en natuurwetenschappers willen graag de evolutie-theorie en de Bijbel met elkaar in overeenstemming brengen - we noemen dat theïstische evolutie of evolutionaire creatie: de schepping heeft dan via evolutie plaats gevonden, waarbij God alleen in de achtergrond werkt door Zijn voorzienigheid. BioLogos timmert daarbij behoorlijk aan de weg. Het is goed om hun argumenten eens grondig na te gaan.


Argumenten op biologos.org

De wetenschappelijke argumenten die vanuit deze organisatie (van vooral theïstisch evolutionisten) worden aangevoerd, zijn niet wezenlijk anders dan die we elders vinden. Op deze pagina wil ik eerst een overzicht van hun voornaamste argumenten geven. Twee van die argumenten worden hier behandeld (met voor genetica verwijzingen naar de DNA pagina), voor de andere argumenten staan er links naar andere pagina's.

Welke argument worden gegeven?

 • Vormen en structuren wijzen op gemeenschappelijke afstamming. Dit wijst vanzelfsprekend ook op gemeenschappelijk ontwerp, Zie verder pagina bouwplan.
 • Rudimentaire organen zijn organen die hun functie (mogelijk) verloren hebben - dat wijst op gemeenschappelijke afstamming. Daar is heel wat op af te dingen: zie pagina bouwplan.
 • Genetica neemt alle twijfel weg. Alle organismen gebruiken immers hetzelfde grondplan in het DNA en je kunt m.b.v. DNA een stamboom opstellen. Zie hieronder en de DNA pagina.
 • Ook vanuit de biogeografie ( de verspreiding van soorten) worden argumenten aangevoerd. Zie hieronder.
 • Fossielen laten overgangsvormen zien. Met name de evolutie van de walvis en het paard worden aangehaald. Het is goed om daar nader naar te kijken: zie pagina Fossielen.
 • Uiteraard valt er veel meer te bespreken. Zie de pagina's onder Oorsprong en de aanbevolen boeken op Bijbel en oorsprong.

Het argument van de biogeografie

Biogeografie gaat over de verspreiding van soorten. Zoals wordt vermeld op biologos.org: De verschillen tussen soorten op eilanden vergeleken met het vasteland laten een overtuigend voorbeeld van evolutie zien. Wat is dit argument waard? Hoe hebben planten en dieren zich verspreid?

 • Laten we eens kijken naar het voorbeeld van de ten minste 56 verschillende soorten Suikervogels op Hawaii die van één soort afstammen. Hierop zeg ik 'amen': Suikervogels horen bij hetzelfde Basistype (zie ook Oorsprong>Soorten). Juist eilanden zijn prima kandidaten voor soortvorming - en dat kan vrij snel plaats vinden vanwege de al aanwezige genetische programma's (meer op DNA-2).
 • Plaat-tektoniek heeft de continenten en zelfs sommige eilanden uit elkaar - daarmee stem ik in, maar ik ga uit van een heel andere tijdsschaal (zie link 2 en Aardlagen>vloedmodel).
 • Ik denk ook dat het evolutieverhaal niet de beste verklaring geeft van de vierspreiding van soorten. Een paper van Dominic Stratham bespreekt de problemen en geeft rafting na de Zondvloed als een beter alternatief (link nr. 3 en 4). Zie de illustraties.

Lees ook de andere pagina's

Zie het menu hierboven. Over de wetenschappelijke discussie gaan BioLogos? en Bouwplan, over Oorsprong (met vijf subpagina's) en Aardlagen (met subpagina's over fossielen en de zondvloed)..

Meer links staan op de hoofdpagina..

Links:

 1. Problemen in de evolutietheorie op creabel.be
 2. Over de vulkanische oorsprong van Hawaii.
 3. Biogegrafie (uitgebreid): rafting vs continentendrift.
 4. Een samenvatting van het 'rafting' artikel voor WEET: Vlot over de oceaan.

Genetica neemt alle twijfel weg

Daar kan ik het mee eens zijn - maar dan kom ik wel tot een heel andere conclusie:

 • DNA toont verwantschap binnen een Basistype.
 • DNA laat ook overeenkomsten zien in de oplossingen die voor hetzelfde probleem zijn gebruikt in totaal verschillende organismen: dat is de handtekening van de Architect van het Leven.
 • Het wordt verwarrend als we verwantschap-schema's proberen te maken op grond van DNA: die schema's verschillen nogal voor verschillende eigenschappen. Zie ook DNA-2.
 • Vorming van nieuwe informatie in het evolutieproces kan nog niet worden verklaard: er is geen goed mechanisme voor macro-evolutie gevonden.

Kijk voor meer informatie op de Oorsprong pagina's (Soorten en Mens).

zeestromingen
zeestromingen
vegetatiemat op zee
vegetatiemat op zee