OT en NT
bijbelstudie
mattheus evangelie
moses-sculpture-4226960_960_720
Johannes-Papyrus66

Wat zegt de Bijbel?

Als we na willen denken over de schepping, is het allereerst van belang om te kijken wat het Oude Testament ons vertelt over de Schepping en over God, te beginnen in Genesis.

En wat zegt de Heer Jezus over het eerste begin?

Vervolgens willen we ook de apostelen aan het woord laten.


Het getuigenis van het Oude Testament

Zoals gezegd wortelt de hele geschiedenis van Israel - en eigenlijk de hele heils-geschiedenis - in Genesis 1-11. Laten we ook enkele OT boeken laten spreken:

 • Als de Tien Geboden gegeven worden, wordt de Sabbath gegrond in de schepping in zes dagen (Ex.20:8).
 • Kronieken begint bij Adam - net als het geslachtsregister in Lukas 3.
 • God vraagt Job: waar was je, toen Ik de aarde grondvestte? (Job 38:4). Hij spreekt daarna ook over de grote dieren zoals de Behemoth en de Leviathan: dat zijn schepselen die ons doen denken aan Dinosaurussen.
 • De Psalmen spreken een aantal malen duidelijk over de schepping: lees bijvoorbeeld Ps.8, 33:6,9, 103:2, 136:5 en 148:5.
 • Jesaja spreekt heel veel over de HEERE als Schepper, vooral in H 40-48 tegenover de afgoden en als reden om op Hem te vertrouwen.
 • De schepping in Genesis is duidelijk bedoeld om de start (of de opening) van de geschiedenis te zijn, beginnend met tijd en ruimte. Het verslag van de scheppings is onderdeel van een doorgaande, zich ontvouwende geschiedenis met getallen en tijdsvolgordes die doorlopen in Exodus - nergens kunnen we een kloof hierin ontdekken!


Het getuigenis van het Nieuwe Testament

Het is opmerkelijk hoe Jezus en de apostelen over de schepping spreken. Een selectie maakt het punt duidelijk:

 • Johannes 1 gaat terug naar voor het eerste begin en maakt duidelijk dat Jezus het vleesgeworden Woord van God is: Hij is eigenlijk de Schepper Zelf. Dat wordt bevestigd in Kol.1 en Hebr.1.
 • Een aantal malen spreekt Jezus over het begin, met gezag en alsof het echt is gebeurd - Hij was er Zelf bij! Zie o.a. Mat.19:4-6 en Mat.24:21.
 • Jezus handelen bevestigt dat Hij de Schepper is. Meermalen geneest Hij door slechts een woord te spreken (o.a. Mat.8:8, Mark.7:34, Joh.2:1-11, Joh.4:50, Joh.5:8-9 en Joh.11:43,44).
 • Paulus baseert een deel van zijn leer op de historische gebeurtenissen: Adam was de eerste mens, Eva werd verleid, Adam zondigde en bracht de zonde en daardoor de dood in de wereld. Zie Hand.17:26, Rom.5:12-20, 1Kor.15:45-49, 1Tim.2:13,14.
 • Petrus spreekt over de schepping en de zondvloed in verband met het komende oordeel: 2Petr.3:5-7.
 • Hebr.11:3 bevestigt dat de schepping door het Woord heeft plaatsgevonden - de dingen die we zien, zijn niet ontstaan uit wat we kunnen waarnemen.
 • De wonderen die Jezus verricht zijn echte gebeurtenissen (water is echt in wijn veranderd - niet langzaam zoals bij normale wijnproductie). Dat wijst ook op Zijn Scheppingskracht - waarom zou de schepping niet ook zo snel hebben hebben plaatsvinden!

Lees ook de andere pagina's

Zie het menu hierboven. Voor de wetenschappelijke discussie: zie BioLogos?, bouwplan en de pagina's over Oorsprong (met vijf subpagina's) en Aardlagen (met subpagina's over fossielen en de zondvloed)..

Links staan op de hoofdpagina..

Apostel Petrus (Nikolla Onufri)
Apostel Petrus (Nikolla Onufri)
Mozes in de St. Pauluskerk
Mozes in de St. Pauluskerk
Apostel Paulus (Rijksmuseum)
Apostel Paulus (Rijksmuseum)