Fossielen
archeopterix
DSCF9215
DSCF9216
fossiel 1
insectenhars
slangsterren

Fossielen

Fossielen zijn veelal ontstaan na snelle begraving. Som is het duidelijk dat ze in stromende modder zijn ontstaan. Fossiele voetstappen van dino's worden soms in diepere lagen gevonden dan hun botten. Er zijn heel wat redenen om aan te nemen dat de meeste fossielen onder catastrofale omstandigheden zijn gevormd. Een andere vraag is naar de overgangsvormen: rechtstreekse afstamming is uit het fossielenarchief niet af te leiden. 

Link 7, 11 en 12 zijn nieuw!

De vorming van fossielen

Fossielen kunnen op een aantal manieren ontstaan:

 • Begraven onder zand of klei, afgsloten van zuurstof (versteende fossielen of afdrukken)
 • Gevangen in hars (zoals insecten in barnsteen)
 • In teer- en asfaltmoerassen vinden we soms complete olifanten
 • In zure veenmoerassen vindt een soort van mummificatie plaats
 • In droge grotten of woestijnen drogen organismen gewoon uit
 • Gevangen in ijs vindt volledige conservatie plaats (met het vlees er nog aan)

Het is niet moeilijk om te zien dat de omstandigheden waaronder fossielen ontstaan, veelal te maken hebben met kleinere of grotere catastrofes.


Laat het fossielen archief veel overgangsvormen zien?

Het argument van de overgangsvormen bespreken we uitgaande van de evolutionaire datering zoals die vaak gegeven wordt. Vinden we inderdaad veel overgangsvormen?

 • De Tiktaalik wordt als kenmerkend voorbeeld gegeven - maar het oudste viervoetige fossiel is beneden de Tiktaalik gevonden: denk je eens in dat je voor je opa bent geboren ...
 • Zoiets geldt ook voor de Archeopterix, die lange tijd gold als de overgangsvorm tussen Dinosaurus en Vogel - totdat eerst eentje en later meer vogel-fossielen in 'oudere' lagen werden gevonden.
 • Heel wat complexe levensvormen verschijnen plotseling in het Cambrium (dat wordt de Cambrische explosie genoemd: de meeste hoofdafdelingen van het dierenrijk zijn daar al vertegenwoordigd) - onder deze laag worden nauwelijks fossielen gevonden. Zie link 7.
 • Kijk ook eens naar de veronderstelde afstamming van het paard en vraag je af waarom de eerste 18 ribben had, de Eohippus 15, de Pliohippus 19 en de Equus weer 18.


Walvis-evolutie

Dit zou in zo'n 15 millioen jaar gebeurd zijn - niet veel op evolutionare tijdschaal voor zoveel eigenschappen die hebben moeten veranderen. Laten we eens een paar vragen nader bekijken:

 • Evolutionisten spreken over 'wandelende walvissen' omdat ze denken dat de eerste drie of vier in de afstamming-geschiedenis konden lopen - maar die lijken helemaal niet op walvissen - deze naamgeving berust op vooringenomenheid.
 • Het enige kenmerk dat de vijf stadia van walvis-evolutie verbindt met de echte walvis, is het involucrum: een klein onderdeel van het middenoor. Dat is nogal een smalle basis om van afstamming te spreken.
 • Walvisoren zijn trouwens nogal anders: de botjes moeten ge├»soleerd van de schedel liggen vanwege het horen onder water. Het trommelvlies moet  worden beschermd tegen de hoge druk (sommige walvissen duiken erg diep).
 • De staart van walvissen is heel bijzonder (hij beweegt op en neer) en is te vinden bij geen van de overgangsvormen.
 • Balein-walvissen hebben geen tanden. Hun zogenaamde tandbobbels zijn heel anders en het zijn er veel meer dan de tanden bij hun veronderstelde voorouders (40 paar in plaats van 15 paar).
 • Het oudste walvis-fossiel is ouderdan sommige veronderstelde voorouders.
 • Walvissen moeten hun neusgat (spuitgat) bovenop hebben zitten, maar in de veronderstelde voorouders blijft dit neusgat alsmaar te ver naar voren zitten - het beweegt niet naar achteren/boven.

Voor meer informatie kun je link nr. 8 en 9 gebruiken.

Draken en dino's

Heel interessant zijn de verhalen over draken - tot enkele eeuwen geleden - en het zachte weefsel dat gevonden is in dinosaurus fossielen. Links 1-4 geven meer informatie hierover en de video "Dragons or Dinosaurs" bespreekt het bewijs.


Links:

 1. Meer over dinosauriers: ouderdom1, ouderdom2, ouderdom3, dino in de bijbel en het dinotijdperk voorbij.
 2. Over drakenverhalen en dinos en volksverhalen, in levende lijve, draak of dino.
 3. Over de vondst van zacht weefsel in botten
 4. Lees ook over biofilms als verklaring van dat zachte weefsel in dino-botten
 5. Er is DNA aangetoond in een dinosaurus.
 6. Zie ook DNA en botcellen in een dinosaurus.
 7. Waren er dinosaurussen in de ark?
 8. En wat te denken van een levendbarend zeereptiel?
 9. Vaak vinden we insecten ingebed in barnsteen: hoe is dat gebeurd?
 10. UItgestorven dier bleek springlevend, lees coelacanth
 11. Ook de explosie van leven in het Cambrium roept vragen op.
 12. Een fossiele varen in Zweden: catastrofaal begraven.
 13. De flora uit de tijd van dino's bestaat nog steeds!
 14. Een school kleine vissen gefossiliseerd.
 15. Een WEET artikel over walvis-evolutie
 16. Whale evolution discussed by Jonathan Sarfati