leven

Oorsprong: leven

Dit is een van de grootste problemen in het debat over oorsprong. Is het mogelijk om de resultaten van Pasteur te logenstraffen of moeten we concluderen dat leven alleen uit leven kan ontstaan? Is abiogenese mogelijk en is er enig bewijs voor?

 

Stappen nodig voor abiogenese

Bijna alle onderzoeken op dit terrein gaan over het ontstaan van simpele, organische moleculen, maar dat is de eerste stap. We zetten de stappen op een rijtje:

 1. Stap 1: het ontstaan van aminozuren en bouwstenen van het DNA - als ze spontaan ontstaan, zijn daar links- en rechtsdraaiende varianten van (zie hiernaast onder de links).
 2. Stap 2: het organiseren van monomeren (bouwstenen) in polymeren (eiwitten en DNA). Probleem: ongerichte processen breken de meeste verbindingen weer af en er ontstaan allerlei ongewenste verbindingen (afbraak en chaos vormen nu eenmaal de normale gang van zaken in de natuur - tenzij er gerichte opbouw kan zijn).
 3. Stap 3: Na de polymerisatie worden eiwitten vaak gericht gevouwen (soms via speciale vouw-doosjes) en voorzien van suikerstaarten en verbonden met andere moleculen.
 4. Stap 4: het rangschikken van eiwitten en DNA in complexere structuren met een membraan eromheen (de proto-cel). Probleem: we weten niet goed hoe dit zonder gerichte inzet van energie en zonder informatie-code zou moeten verlopen.
 5. Stap 5: enzymen moeten zorgen dat allerlei processen in de cel goed verlopen (katalyse), wat ook nodig is bij stap 7. Dat RNA voor zelfkatalyse kan worden gebruikt lijkt minder waarschijnlijk: RNA is naar zijn aard instabiel.
 6. Stap 6: gerichte uitwisseling van moleculen met de buitenwereld - hier zijn portier-eiwitten voor nodig
 7. Stap 7: zelf-replicatie, waar een informatiecode voor nodig is. Zonder deze stap is er geen vervolg en ook geen aangrijpingspunt voor natuurlijke selectie.

Op dit moment zijn er voor de meeste stappen geen goed werkende mechanismen bekend. Enkele decennia terug stelde een wetenschapper dat er een speciale kracht werkzaam moest zijn die hij 'syntropie' noemde. Deze werkt tegen de algemeen bekende neiging van de materie tot uiteenvallen en chaos, maar er is geen enkel bewijs voor. Polyfylisten zullen stellen dat dit voorbij de wetenschap gaat ...

 

Moet God de gaten vullen?

Sommige mensen zullen zeggen dat meer onderzoek tot meer begrip leidt en dat we daardoor minder en minder God nodig hebben om de gaten van onze kennis te vullen. Maar bij dit onderwerp lijkt dat toch anders te werken. In vroeger tijden leek het makkelijk om in spontane generatie te geloven, maar Redi en Pasteur hebben bewezen dat dit idee onjuist is. Meer onderzoek heeft tot de conclusie geleid dat we steeds minder begrijpen hoe zulk gecompliceerde cellen door toeval ontstaan, door natuurlijke en ongeleide processen, uit anorganische stoffen.

LINKS:

 1. Wikipedia over abiogenese (een overzicht)
 2. Over de moleculaire krachtpatsers in onze cellen: motoreiwitten
 3. Om onder de indruk te komen van de complexiteit van de olle zie Inner life of the cell hierboven
 4. Een animatie op Bioplek over hoe de celmembraan werkt
 5. Een artikel over eiwitvouwers laat zien hoe complex de cel werkt
 6. Lees over water op Mars
 7. Voor wie goed Engels kent: zie Origins-Life

 

Een minimumcel beschikt over een aantal minimum-stappen om te kunnen functioneren

Zelfs simpele organische moleculen kunnen al twee varianten hebben - één daarvan is maar bruikbaar

 

Eiwitten moeten op de juiste manier gevouwen worden

KEPLER-SCIENCE