oorsprong

Vooral bij het zoeken naar de oorsprong van het leven en het heelal komen we aan de grenzen van de wetenschap. Maar we willen nu eenmaal weten waar we vandaan komen. Veel mensen willen God daarbij graag buiten beschouwing laten. Maar als Hij bestaat en de Schepper is, dan weet Hij er natuurlijk veel meer van dan wij ooit te weten kunnen komen.

Onze natuurwetenschap is beperkt omdat het bewijzen nodig heeft en herhaalbare experimenten. Een groot deel van ons onderzoek naar oorsprong is historische wetenschap (zie ook WETENSCHAP). Vooronderstellingen zijn in deze discussie heel belangrijk (zie het schema hiernaast): niemand kijkt blanco naar de wetenschappelijke gegevens.

 

LINKS (over oorsprong algemeen):

 1. De website van het Logos instituut bevat veel materiaal
 2. Weet is een prachtig tijdschrift - de website heeft een archief
 3. Kijk ook eens op scheppingofevolutie.nl
 4. Wikipedia over evolutie en over creationisme
 5. Zie ook de links op de Origins-pagina's.
 6. Artikel uit Focus: Schepping uit het niets - of via evolutie?
 7. Een site met heel veel links is logos.nl.
 8. Ben je benieuwd hoe kerkvaders over evolutie dachten?
 9. Is evolutie meer ideologie dan theorie?
 10. De klassieke vraag: wat is waarheid?
 11. 21 redenen voor een jonge aarde.
 12. De blog waarom schepping? bevat veel (kortere) artikelen
 13. De Dutch page van creation.com bevat vertaalde artikelen
 14. Op de Engelse pagina's (Origins) vind je meer links

 

Wees voorzichtig met alle informatie die er te vinden is - het kan tekort schieten, acherhaald zijn, bevooroordeeld, .... het gebruik van verschillende bronnen kan helpen. Denk niet dat creationisten het altijd overal over eens zijn - sta open en vergelijk ...

Het fundamentele probleem

In de natuurwetenschap werken we met waarnemingen en experimenten. Daarmee proberen we theorieën te ondersteunen, die lang niet altijd als vanzelf uit de waarnemingen volgen. Nogal vaak is de theorie er voordat er ondersteunende waarnemingen of experimenten zijn. Dat gold voor het model van Copernicus en ook de relativiteitstheorie van Einstein. Een theorie of model moet zo goed mogelijk de bekende feiten verklaren – tot er een andere theorie komt die dat beter doet. Wetenschap is mensenwerk en dus is wetenschappelijke waarheid op z’n best voorlopige waarheid. Daarbij komt het probleem dat we met een veronderstelde evolutie terug in de tijd moeten kijken. Dan zijn herhaalbare experimenten niet mogelijk.

De moderne natuurwetenschap is er mede gekomen dankzij het werk van christen-wetenschappers, die onbekommerd onderzoek deden en toch vasthielden aan wat God in zijn Woord zegt.

Voor hen is de schepping door Gods Woord tot stand gekomen: ‘Hij sprak en het was er’ (Ps.33:9). Het zichtbare is daarbij niet ontstaan uit het waarneembare (zie Hebr.11:3). De bijzondere scheppingsdagen lenen zich niet voor gewoon weten-schappelijk onderzoek. We zien alleen de resultaten van dat scheppingswerk – en niet eens compleet omdat er soorten zijn uitgestorven en er een wereldwijde vloed is geweest.

 

Hoe lezen wetenschappers de Bijbel?

Het zou raar zijn om te veronderstellen dat Gods Woord wetenschappelijke taal spreekt. Als we lezen over ‘alle soorten vogels’, dan moeten we ons afvragen wat daarmee bedoeld wordt. Waar we ‘vogels’ lezen, staat er eigenlijk ‘gevleugelden’, dus horen de vleermuizen erbij. Wij rekenen konijnen en hazen niet onder de herkauwers, de Bijbel doet dat wel. Lange tijd wisten we niet hoe we dat moesten interpreteren, maar deze knagers blijken twee soorten keutels te produceren. De groene zien we nooit, want die eten ze gelijk weer op: in die zin zijn ze dus toch herkauwers, maar niet volgens onze (beperkte) definitie.

Dat de Bijbel geschreven is in de taal van de toeschouwer, maakt hem niet minder waar of betrouwbaar: het is openbaring. Het is echter niet altijd eenvoudig om Bijbelse gegevens te vertalen naar de wetenschap. Als we in Genesis lezen over de zondvloed (duidelijk wereldwijd), dan moeten we de sporen daarvan in de aardlagen terugvinden. Maar hoe vertalen we bijvoorbeeld de ‘kolken van de grote waterdiepten’ en de ‘sluizen van de hemel’? Welke aardlagen horen wel en welke niet bij de zondvloed? Vanuit de Bijbelse gegevens kunnen we al vertalend proberen een wetenschappelijk zondvloedmodel te maken. Over dat model kun je wetenschappelijk discussiëren en het heeft alle beperkingen die eigen zijn aan de wetenschap. Dit model is in elk geval minder waar dan wat Genesis ons leert: alle zondvloedmodellen zijn feilbaar mensenwerk.

Meer hierover op Bijbel over Oorsprong.

Oorsprong

Splash of Milk

If the solar system was brought about by an accidental collision, then the appearance of organic life on this planet was also an accident, and the whole evolution of Man was an accident too. If so, then all our present thoughts are mere accidents - the accidental by-product of the movement of atoms. And this holds for the thoughts of the materialists and astronomers as well as for anyone else’s. But if their thoughts - i.e., of Materialism and Astronomy - are merely accidental by-products, why should we believe them to be true? I see no reason for believing that one accident should be able to give me a correct account of all the other accidents. It’s like expecting that the accidental shape taken by the splash when you upset a milk-jug should give you a correct account of how the jug was made and why it was upset.

C.S. Lewis

KEPLER-SCIENCE

KEPLER-SCIENCE