kepler-NE

Kepler is een wetenschapper uit de 16e/17e eeuw

Sommigen beschouwen hem als een belangrijke grondlegger van de moderne wetenschap

Opmerkelijk is zijn houding als wetenschapper:

hij had ontzag voor de feiten die hij waarnam - maar meer nog voor de Schepper

Kepler wilde met zijn werk God eren en ontdekken hoe Hij de wereld had gemaakt.

Welkom op de Kepler site

For the English pages of the site see the second line of webpages of this site

 

 

De mens is creatief. Adam gaf namen aan alle dieren en moest de Hof bewerken en bewaren. De schepping hoefde niet helemaal hetzelfde te blijven. Voedingsgewassen, gereedschappen, het wiel en bouwmaterialen en in de laatste jaren ruimtevaart, computers en biotechnologie: steeds meer zijn wetenschap en techniek een rol gaan spelen en soms rijzen er vragen: móet dit wel?

Hoe werkt wetenschap eigenlijk? Wat wordt er bedoeld, als er staat “wetenschappelijk bewezen"?

Daarnaast zijn er vragen over waar we vandaan komen, vragen naar de oorsprong - en de antwoorden daarop hebben veel te maken met de grenzen van de weten-schap.

Wat zegt de Bijbel over de vragen rond oorsprong?

Deze website geeft uitleg en informatie over deze onderwerpen, met veel links.

Vragen kunnen via de mail worden gesteld.

In de voetsporen van Kepler

Dit boek over wetenschap (wat is het, hoe werkt het, wat zijn de beperkingen ervan) en vragen rond de oorsprong van hemel, aarde en mens (zowel bekeken vanuit de wetenschap als vanuit de Bijbel) is verschenen op 21 mei 2016. Deze website geeft extra informatie en nuttige links als aanvulling op dit boek.

 

De eerste druk is bijna uitverkocht. De laatste exemplaren gaan met korting weg - zie: Kepler-boeken.nl

Verantwoording

Website, boek en uitgeverij vallen onder verantwoordelijkheid van K. Fieggen (foto links).

Ik was jarenlang docent biologie, science en algemene natuurwetenschappen en geef tevens onderwijs in Bijbelse onderwerpen (via lezingen, artikelen en bijbelstudiemateriaal). Van mijn hand is een commentaar op Hebreeën verschenen (zie Kepler-boeken.nl)

KEPLER-SCIENCE